V petek, 19. 4. 2024 smo se predstavniki Gimnazije Murska Sobota (vodja projekta dr. Renato Lukač  ter profesorji Ivana Zidanšek, Tadeja Pucko, Luka Benkovič in Mateja Sukič Kuzma) udeležili konference PCE 2024, ki je potekala v okviru projekta i-šola in v testnem sodelovanju s projektom Inovativna pedagogika 5.0.

Projekti, ki vključujejo dvig digitalnih kompetenc, predstavljajo pomemben korak v razvoju didaktike, osredotočene na napredna znanja in sodobne pristope k poučevanju. Vsebina konference je ponudila dragocen vpogled v dvig digitalnih kompetenc znotraj izobraževalnega procesa, hkrati pa je poudarila razvoj inovativnih pristopov ter uporabo najnovejših digitalnih orodij. Poseben poudarek je bil namenjen vključevanju umetne inteligence v sodobni pouk, kar predstavlja pomembno področje za prihodnost izobraževanja in znanosti.

Ob sodelovanju Zavoda Antona Martina Slomška, Službe za digitalizacijo izobraževanja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Zavoda RS za šolstvo in vseh treh slovenskih univerz (Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani  in Univerze na Primorskem) ter številnih drugih partnerjev smo spoznavali načine in pristope za nadgradnjo pouka z digitalnimi veščinami in pridobili dragocen uvid v upravljanje z umetno inteligenco v izobraževalnem procesu. Konferenca je bila priložnost za  spoznavanje najnovejšega razvoja na tem področju, predstavitev dobrih praks ter izmenjavo idej.

Veselimo se, da bomo lahko pridobljeno znanje in izkušnje vpeljali v pouk ter tako nadaljevali z inovativnim pristopom k poučevanju in omogočali našim dijakom najboljše možnosti za prihodnost.

Prihodnost ustvarjamo že sedaj!

(Visited 44 times, 1 visits today)