Priimek, ime   Delovno mesto
Pedagoški delavci
BALAJC, Drago   profesor geografije
BENKIČ, Nataša   profesorica angleščine
BUŠINOSKI, Tomi   profesor glasbe in nemščine
ČINČ, Roman   ravnatelj, profesor matematike
FILO, Tadeja   profesorica slovenščine
FRANKO, Melita   profesorica sociologije in zgodovine
GEČ, Marjan   profesor nemščine
HAUKO, Franc   profesor športne vzgoje
HERBAJ, Valentina   profesorica matematike
HOCHSTÄTTER, Janko   profesor športne vzgoje
HORVAT, Marjan   profesor športne vzgoje
HRASTELJ PLOJ, Damijana   profesorica kemije
JAKOŠA, Suzana   profesorica slovenščine
JELEN, Alenka   profesorica kemije
JURKOVIČ, Uroš   profesor športne vzgoje
KULČAR, Marjan   profesor nemščine
LUKAČ, Renato   profesor fizike
MAUČEC, Marjetka   profesorica biologije
MEGLIČ, Drago   profesor slovenščine
MIHOKOVIĆ, Martina   profesorica likovne umetnosti
NASEVSKI, Mitko   profesor športne vzgoje
OSTRIČ, Laura
  profesorica geografije in sociologije
PANČOR, Sandra   profesorica matematike
PUCKO, Tadeja   profesorica matematike
REŽONJA, Valerija   profesorica matematike
SAJOVIC, Mateja   profesorica zgodovine
SEDONJA, Melisanda   profesorica filozofije in zgodovine
STVARNIK, Alenka   profesorica nemščine
SUKIČ KUZMA, Mateja   profesorica angleščine
ŠTEFANEC, Mateja   profesorica angleščine
VARGA, Simona   profesorica geografije
VRHOVSKI, Vesna   profesorica biologije
VURADIN POPOVIĆ, Jasna   profesorica psihologije
ZIDANŠEK, Ivana   profesorica angleščine
ZVER, Romana   profesorica informatike
ŽILAVEC NEMEC, Sonja   profesorica slovenščine
ŽUNTAR, Alenka   profesorica španščine
Strokovni delavci
PRELEC, Branko   laborant fizike
ZVER, Tadeja   laborantka biologije in kemije
HORVAT, David   laborant biologije in kemije
ZELKO, Milena   višja knjižničarka
HARI, Brigita   svetovalna delavka
Katja Glavač Šlihthuber   svetovalna delavka
GLAVAK, Ivica   tajnik VIZ
ZELKO MARINIČ, Anja   računovodkinja
FEKONJA, Branko   hišnik
ASTER, Dušica   čistilka
DEBELAK, Jožica   čistilka
GERLEC, Ana   čistilka
MORČIČ, Romana   čistilka

 

(Visited 18.648 times, 1 visits today)