Priimek, ime Delovno mesto
Pedagoški delavci
BALAJC, Drago   profesor geografije
BENKIČ, Nataša profesorica angleščine
BUŠINOSKI, Tomi profesor glasbe in nemščine
ČINČ, Roman ravnatelj, profesor matematike
FILO, Tadeja profesorica slovenščine
FRANKO, Melita profesorica sociologije in zgodovine
GEČ, Marjan profesor nemščine
HAUKO, Franc profesor športne vzgoje
HERBAJ, Valentina profesorica matematike
HOCHSTÄTTER, Janko profesor športne vzgoje
HORVAT, Marjan profesor športne vzgoje
HRASTELJ PLOJ, Damijana profesorica kemije
JAKOŠA, Suzana profesorica slovenščine
JELEN, Alenka profesorica kemije
JURKOVIČ, Uroš profesor športne vzgoje
KULČAR, Marjan profesor nemščine
LUKAČ, Renato profesor fizike
MAUČEC, Marjetka profesorica biologije
MEGLIČ, Drago profesor slovenščine
MIHOKOVIĆ, Martina profesorica likovne umetnosti
NASEVSKI, Mitko profesor športne vzgoje
OSTRIČ, Laura
profesorica geografije in sociologije
PANČOR, Sandra profesorica matematike
PUCKO, Tadeja profesorica matematike
REŽONJA, Valerija profesorica matematike
SAJOVIC, Mateja profesorica zgodovine
SEDONJA, Melisanda profesorica filozofije in zgodovine
STVARNIK, Alenka profesorica nemščine
SUKIČ KUZMA, Mateja profesorica angleščine
ŠTEFANEC, Mateja profesorica angleščine
TRPLAN, Franc profesor fizike
VARGA, Simona profesorica geografije
VRHOVSKI, Vesna profesorica biologije
VURADIN POPOVIĆ, Jasna profesorica psihologije
ZIDANŠEK, Ivana profesorica angleščine
ZVER, Romana profesorica informatike
ŽILAVEC NEMEC, Sonja profesorica slovenščine
ŽUNTAR, Alenka profesorica španščine
Strokovni delavci
PRELEC, Branko laborant fizike
ZVER, Tadeja laborantka biologije in kemije
HORVAT, David laborant biologije in kemije
ZELKO, Milena višja knjižničarka
HARI, Brigita svetovalna delavka
GLAVAK, Ivica tajnik VIZ
ZELKO MARINIČ, Anja računovodkinja
FEKONJA, Branko hišnik
ASTER, Dušica čistilka
DEBELAK, Jožica čistilka
GERLEC, Ana čistilka
MORČIČ, Romana čistilka

 

(Visited 16.902 times, 2 visits today)