Eno življenje.
Samo eno.
Zakaj ne tečemo kot, da nam gori za petami, svojim najbolj norim sanjam naproti?
(Jim Kwik)


Šolska svetovalna služba je posebno mesto na šoli, kjer se stikajo odnosi med učenci, starši in strokovnimi delavci, pri čemer sva povezovalni člen svetovalni delavki:

Brigita Hari, univ. dipl. soc. del.
Delovni čas: vsak dan od 7:15 do 14:15
Pogovorne ure: vsak dan po dogovoru.

Telefon:(0)2 538 12 71
E-pošta: brigita.hari@guest.arnes.si

 Katja Glavač Šlihthuber, prof. soc. in ped.
Delovni čas: vsak dan od 8:00 do 12:00
Pogovorne ure: vsak dan od 10.00 do 12.00 oz. po dogovoru.

Telefon:064 255 640
E-pošta: katja.glavac-slihthuber@guest.arnes.si

 Najdete naju v pisarnah ob tajništvu Gimnazije Murska Sobota v 1. nadstropju.


Šolska svetovalna služba spremlja dijake na poti od vpisa do mature in iskanja nadaljnje študijske poti. Tekom šolanja sva dijakom na voljo ob učnih, vedenjskih, osebnih in drugih izzivih, ki jih prinaša odraščanje. S pogovorom in usmerjanjem na zunanje vire pomoči pa skupaj iščemo pravo pot za vsakega dijaka.


Glavni namen delovanja šolske svetovalne službe je skrb za ohranjanje dobrih medosebnih odnosov vseh, ki se srečujemo v šolskih prostorih.

Za dijake:
– pomaga pri vpisu v prvi letnik,
– svetuje v primeru preusmeritve, ponavljanja letnika,
– pomaga in svetuje pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov,
– pomaga pri reševanju družinskih, učnih težav in osebnih stisk,
– pomaga odgovarjati na vprašanja: kdo sem, kaj zmorem, kaj hočem in kaj bom.

V razredu potekajo aktivne oblike dela za izpopolnjevanje metod in tehnik učenja in poklicne orientacije.

Za starše:
– pomaga pri reševanju otrokovih stisk in problemov,
– organizira predavanja o osebni rasti, vzgojnih problemih in problemih odraščanja.

Za profesorje:
– pomaga pri prepoznavanju razredne klime,
– svetuje pri reševanju učnih in vzgojnih problemov dijakov.

S profesorji sodeluje pri pripravi razrednih ur in roditeljskih sestankov ter z analizami, načrti, svetovanji in razgovori pomaga razrednikom, da dijak doseže svoj cilj, tudi takrat, ko se zgodi razočaranje.

 

Ko ves svet reče: ”Obupaj!”
Upanje zašepeta: ”Poskusi še enkrat!”
(avtor neznan)

 
 
 

 

(Visited 3.381 times, 1 visits today)