Gimnazija zagotavlja široko splošno izobrazbo.

 Vsi gimnazijski programi omogočajo pripravo za nadaljnji univerzitetni študij. Izobraževanje traja štiri leta, zaključi pa se s splošno maturo.


 

Pri obveznih izbirnih vsebinah dijaki bogatijo svoje znanje in dopolnjujejo svoje interese: z ekskurzijami po Sloveniji in Evropi, sodelujejo na kulturnih in športnih prireditvah ter tekmovanjih, ustvarjajo likovne izdelke, pojejo, obiskujejo gledališke, operne in filmske predstave, debatirajo, se učijo tujih jezikov …

Kaj vam še nudi gimnazija v Murski Soboti?

Sodelovanje v različnih šolskih projektih, mednarodno sodelovanje, priprave na različna šolska, regijska, državna in mednarodna tekmovanja, raziskovalno dejavnost, pouk v specializiranih učilnicah s sodobno učno tehnologijo, dopolnilno učno pomoč za dijake z učnimi težavami, dodatno učno pomoč za nadarjene dijake, šolski učbeniški sklad, šolsko knjižnico, sodelovanje s šolsko svetovalno službo, možnost prehrane v šolski kuhinji, prijazen učiteljski zbor …

 

(Visited 6.755 times, 1 visits today)