Spoštovani!

Že smo vstopili v novo šolsko leto in tako znova napolnili učilnice. Želimo si, da bodo v njih naši mladi prejemali znanje, ki ga bodo uporabili za lastno in skupno dobro. To je vrednota, ki jo je treba gojiti in zanjo ustvarjati pogoje. Eden izmed njih je povezovanje, zato bi se tudi mi radi povezali. Za marsikoga je šolska učilnica premajhna in temu bi radi ponudili več, da bo znanje lahko razširil.

Šolski projekt GMS gre v OŠ izvajamo že osmo leto in vas znova vabimo, da se nam pridružite. S skupnim delom lahko veščino povezovanja in deljenja znanja okrepimo. Ohranili smo številne dejavnosti, po katerih so udeleženci povpraševali in ki so se izkazale za zanimive. Pomembno je namreč, da se to, kar je dobrega, ohranja. Ker nas lahko obiščete, bomo izvedbo v dogovoru z vami prilagodili, vse dejavnosti pa lahko vključite tudi v redni pouk, izbirne predmete, dneve dejavnosti ali dejavnosti za nadarjene.

Po pregledu kataloga vas vabimo, da izberete dejavnosti, ki so za vas zanimive. Vsa vprašanja in predloge lahko posredujete na elektronski naslov koordinatorja dejavnosti GMS gre v OŠ Tomija Bušinoskega (tomibus@gim-ms.si) ali pa se neposredno povežete s posameznimi profesorji, ki so v katalogu navedeni kot nosilci dejavnosti. Veseli bomo tudi vaših predlogov, ki bodo omogočili več sodelovanja med vami, vašimi učenci, našimi dijaki in nami.

Želimo vam uspešno šolsko leto.
Strokovni delavci Gimnazije Murska Sobota

Brošura GSM gre v OŠ

 

(Visited 430 times, 1 visits today)