Dijakinje in dijaki oddelkov 1. A in 1. C so v sredo, 24. aprila, izvedli že 21. medrazredni koncert. Gre za projektno timsko delo dijakov prvega letnika v okviru pouka glasbe. Dijaki so za svoje sovrstnike, profesorje in starše organizirali, pripravili in izvedli prijeten glasbeni dogodek, v katerem so dokazovali, kako dobro poznajo organizacijo in izvedbo dogodkov, kako zmorejo timsko sodelovati in izpeljati skupen projekt. V tednih pred dogodkom so se pripravljali v različnih timih, na dan dogodka pa so se na odru predstavili z instrumentalnimi in vokalno-instrumentalnimi točkami. Zapeli so tudi celotni razredi z razredničarkama. Medrazredni koncerti so postali tradicionalni in redni del pouka glasbe in hkrati intenzivno kulturno udejstvovanje naših dijakov. Sočasno s koncertom so dijaki prvega letnika pripravili razstavo svojih likovnih del, ki so jih razstavili v likovni učilnici.

(Visited 198 times, 1 visits today)
 

Oznake: , ,