Pouk fizike je zanimiv, ker izvajamo mnogo poskusov ter tako spoznavamo naravo in njene zakonitosti od atomov do vesolja. Fizikalni laboratorij v naši šoli je odlično opremljen. Večina merilnih naprav je z vmesnikom povezanih z računalnikom, zato so meritve in rezultati zelo natančni. Tudi med učenjem na daljavo izvajamo laboratorijske vaje, pri zahtevnejših poskusih pa dobimo v spletno učilnico posnetke poskusov, ki jih za nas pripravi laborant v šoli. Posebnost naše šole je tudi teleskop, ki je eden največjih v slovenskih šolah.
Za vas pripravljamo skupaj s profesorji drugih predmetov delavnice, naravoslovni tabor, kviz Naravoslovko in astronomske večere.
Vključeni smo tudi v organizacijo tekmovanj. Naša šola vsako leto gosti državno tekmovanje iz astronomije in državno srečanje mladih raziskovalcev. Tudi med učenjem na daljavo se pripravljamo na tekmovanja, zato že nestrpno čakamo vrnitev v šolo, da bomo spet lahko tekmovali in se udeleževali zanimivih ekskurzij.
Ponosni smo na uspehe naših bivših dijakinj in dijakov, ki ugotavljajo, da so za študij naravoslovnih in tehniških smeri pridobili boljšo podlago iz srednje šole kot vrstniki iz tehniških šol.

Informatika pa je učni predmet, ki preučuje vrste in značilnosti informacij z uporabo digitalne tehnologije, zato je še posebej med učenjem na daljavo v veliko oporo drugim predmetom.
Naša šola je bila med prvimi v Sloveniji, ki so bile povezane v omrežje internet že pred 25 leti, brezžično omrežje Eduroam pa nam je na voljo že več kot deset let. V šoli je odlična IKT-infrastruktura, prav tako pa je šola zagotovila tudi dodatno računalniško opremo, tako da izobraževanje na daljavo poteka brez težav. Uporabljamo spletne učilnice Arnes, za videokonference pa Zoom.
Učni predmet informatike NI učenje rokovanja z računalnikom ali učenje o tem, na kakšen način uporabljamo računalniške programe, temveč pri informatiki odstiramo zaveso temeljnih konceptov računalništva kot znanosti. V ta namen raziskujemo, utemeljujemo, argumentiramo in iščemo rešitve za preproste probleme in tiste, ki so na prvi pogled zapleteni. Da prikažemo uporabnost algoritmov v praksi, v učilnici celo povsem zares spečemo palačinke.
Za vse, ki jih ni strah novih izzivov, je pri informatiki tako zabavno kot poučno. Ocene pridobivamo s pisnim ocenjevanjem in praktičnimi izdelki. Ob upoštevanju obojega pridobimo oceno, ki izkazuje široko paleto znanja.
Tudi pri informatiki se udeležujemo tekmovanj, s katerih prinašamo priznanja.

Informatika je obvezni predmet samo v prvem letniku, a kljub temu naši dijaki, vsaj po odzivih sodeč, pridobijo kakovostno predznanje za študij. Na prav vsaki fakulteti, brez izjeme, se namreč s tem predmetom ponovno srečajo.
Pouk na daljavo načina pouka informatike ni preveč spremenil, saj tudi med učenjem v živo v učilnici, ki je sodobno in funkcionalno opremljena, večino nalog izvajamo v spletni učilnici z uporabo digitalne tehnologije. A ne glede na to že komaj čakamo, da se vrnemo v šolo. Do takrat pa bomo s pridom uporabljali med učenjem na daljavo pridobljeno znanje in izkušnje.

(Visited 749 times, 1 visits today)