Pri pouku geografije in zgodovine boste v naši gimnaziji nadgradili in poglobili osnovnošolsko znanje ter pridobili splošno razgledanost, ki vam bo v veliko pomoč v vsakdanjem življenju in tudi pri reševanju kvizov, križank …
Oba predmeta sta lahko tudi maturitetna. Poleg spoznavanja učne snovi med poukom omogočata veliko drugih aktivnosti, s katerimi se vzporedno ukvarjamo. Vsako leto tako pri geografiji izvedemo šolsko tekmovanje iz znanja geografije. V zadnjih letih smo gostili državno tekmovanje, naši dijaki pa so se uvrščali tudi na geografske olimpijade in ob tem obiskali številne države, od Japonske do Rusije ter Poljske in Srbije.
Pri pouku in predvsem pri dodatni izbirni uri geografije spremljamo aktualne dogodke po svetu in tako aktualiziramo pridobljeno znanje.
Pogosto sodelujemo v projektih v lokalnem okolju in se med raziskovanjem vodovja, prsti, podnebja podajamo na terensko raziskovanje.
Najzabavneje in najzanimiveje pa je na medpredmetnih strokovnih ekskurzijah po slovenskih pokrajinah ali tudi v druge države. Vsako leto se tako podamo na Goričko in v Porabje, v štirih letih obiščemo vse slovenske pokrajine, od panonskih ravnic do Julijskih Alp in Obale. V letošnjem šolskem letu je zaradi nastalih razmer število ekskurzij precej omejeno, uspelo pa nam je v oddelkih prvega letnika septembra obiskati Koprsko primorje, kjer smo preživeli sproščen in poučen dan na prostem.
V okviru obveznih izbirnih vsebin obiščemo tudi naše glavno mesto, in čeprav smo ga prej že obiskali, vedno odkrivamo kaj novega.
Pouk na daljavo je prinesel številne izzive tudi v pouk geografije, a ga popestrimo z različnimi interaktivnimi nalogami, s kvizi in podobnimi zanimivimi nalogami.
Težko že pričakujemo vrnitev v šolske klopi in veseli bomo, če se nam na kakšni nepozabni ekskurziji pridružite tudi vi.
Učno snov prvega letnika pri zgodovini nadgradimo z dvema zanimivima ekskurzijama. Življenje v prazgodovini nam predstavijo v prazgodovinski naselbini v Razkrižju, kjer dijaki doživijo obdobje bivanja ljudi pred 7000 leti. Še posebej zanimiva je strokovna ekskurzija v Rim in Pompeje, kjer ponovimo učno snov o antičnem Rimu. Najzanimivejši je ogled Koloseja, rimskega foruma, še posebej pa vzpon na vrh kraterja, od koder je izbruhnil vulkan Vezuv in uničil Pompeje. Dijaki četrtega letnika, ki se pripravljajo na maturo, se morajo udeležiti ekskurzije po Sloveniji, v letošnjem šolskem letu so se zato odpravili raziskovat antični in srednjeveški Ptuj.

Na šolskem in državnem tekmovanju iz znanja zgodovine se dijaki preizkušajo v različnih temah; tema letošnjega tekmovanja je druga svetovna vojna. Pogosto se udeležujejo tudi srečanja mladih raziskovalcev.
Če želite spoznati terensko delo pri zgodovini, vam je na voljo arhivski tabor, ki ga organizira Arhiv Maribor. Dijaki se družijo s srednješolci z Madžarskega in skupaj na terenu po določenih vaseh iščejo stare pisne vire tako pri nas, v Sloveniji, kot tudi na Madžarskem in na podlagi pridobljenega gradiva pripravijo razstavo.
Tisti, ki radi pišete, razmišljate o dogodkih v preteklosti, boste lahko sodelovali na različnih esejističnih natečajih. Naša šola namreč že dve leti sodeluje na natečaju Spominska obeležja pripovedujejo. Tako dijaki ohranjamo spomin na stare kulturne spomenike v svojem okolju in opozarjamo na njihov pomen.
Ravno v tem času že poteka projekt »POUČEVANJE S FILMOM V SREDNJIH ŠOLAH«, v okviru katerega si dijaki ogledajo dva filma, ju analizirajo in izdelajo videoesej. Tako se tudi med gledanjem filmov lahko marsikaj naučimo – ugotavljamo, kateri čas prikazuje zgodba v filmu, kje se dogaja in kateri zgodovinski dogodek je prikazan. Z izdelavo videoeseja se bomo poizkusili tudi v montaži oziroma izdelavi krajših filmov.
Znanje zgodovine bogatimo tudi z obiski knjižnic in predvsem Pomurskega muzeja Murska Sobota, kjer si ogledamo razstave, za nas pa pripravijo tudi zanimive

(Visited 814 times, 1 visits today)